Disclaimer

Algemeen

Voor het gebruik van deze website van Protectcoat International BV zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Protectcoat International BV website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud

De informatie op deze website kan gebruikt worden alleen voor het juiste doeleinde. De informatie zal voornamelijk een informatieve doeleinde hebben. Het is dan niet toegestaan om deze informatie te kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruik of misbruik van maken zonder toestemming van Protectcoat International BV. De informatie op deze website is te goeder trouw door Protectcoat International BV samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Protectcoat International te mogen claimen of te veronderstellen. Protectcoat International BV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Voor de prijzen die in onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Protectcoat International BV zal te allen tijden haar best doen om de kwaliteit van de content te kunnen waarborgen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Protectcoat International BV. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Protectcoat International BV behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.Heeft u vragen over de voorwaarden of andere aspecten, kunt u contact met ons opnemen.